Samenleven in het Habitat Delfos Huis

De acht à tien bewoners van het Habitat Delfos Huis kiezen ervoor om elkaar te leren kennen, met elkaar te wonen en elkaar te steunen: geven en ontvangen. Een belangrijk element om te kunnen werken aan herstel van opgelopen schade en zelfstandigheid is dat ouders en bewoners op een natuurlijke manier regelmatig met elkaar in contact kunnen zijn, waardoor steun en een opvoedkundige inhaalspurt mogelijk worden. Ook de ouders of familie kiezen ervoor om samen zorg te dragen voor de bewoners. De deskundigen zijn in eerste instantie de bewoners, in tweede instantie de ouders en naaste familie en pas in derde instantie de professionals.

Eén van de kernbegrippen in het Habitat Delfos Huis is ‘ontwikkeling’ en daaruit volgend 'weerbaarheid door ontwikkeling’: mensen versterken zodat ze zelf invloed krijgen en uit kunnen oefenen op hun levensloop. Daarbij wordt de gehele context in ogenschouw genomen; ontwikkeling betekent ook onderkennen dat je het niet alleen kan, hulp kan vragen en vragen kan stellen aan mensen die er verstand van hebben, wanneer je er zelf onvoldoende uitkomt.

Criteria voor deelname

 • Volwassenen en jongvolwassenen met autisme/atypische ontwikkeling, 
  tussen 18 en 35 jaar. 
 • Die thuis wonen bij hun ouders/familie.
 • Die de wens / droom hebben zichzelf te ontwikkelen.
 • Die de bedoeling hebben om zelfstandig te leren functioneren.
 • Die bereid zijn samen met andere bewoners voor hetzelfde doel te staan,
  elkaar te helpen en een deel van het dagelijkse leven, zoals koken en eten, samen te doen.
 • Waarvan de ouders/familie van de bewoners alternerend in een eigen appartement, dichtbij het Delfos Huis bereid zijn gedurende perioden van
  enkele weken de bewoners te begeleiden.
 • Die ervoor open staan zich te verdiepen in de visie van waaruit gewerkt
  wordt, zodat daadwerkelijke ontwikkeling doorgezet wordt.Top