Financiering & toeleiding

Hoe wordt het verblijf en/of de begeleiding in het Habitat Delfoshuis bekostigd?

Iedere aanvraag wordt door onze mensen zorgvuldig beoordeeld aan de hand van de toeleiding. Om in aanmerking te komen voor het Habitat Delfos huis dient u een Wlz-indicatie te hebben via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
Denk hierbij aan de volgende zorgzwaartepakketten:

  • GGZ Wonen 1
  • GGZ Wonen 3
  • VG 4
  • VG 5
  • VG 6

Voor de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn we gecontracteerd door de zorg kantoren van het Zilveren Kruis en Menzis .

Ook bestaat de mogelijkheid om het verblijf en/of de begeleiding via een PGB of particulier te bekostigen.
Afhankelijk van de indicatie en draagkracht worden service- en woonkosten in rekening gebracht.

 

 

Top