Privacybeleid

Privacybeleid
Habitat Lekker Leven verleent binnen diverse locaties zorg en ondersteuning aan jongeren, jongvolwassenen en ouderen. Wanneer u bij ons ondersteuning krijgt als deelnemer, vragen we u naar uw persoonsgegevens. Omdat we het belangrijk vinden dat uw privacy wordt gerespecteerd, behandelen we uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving die op het verwerken van persoonsgegevens van toepassing is.

Habitat Lekker Leven legt verantwoording af aan het maatschappelijk verkeer over de verwerking van persoonsgegevens. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om aan te kunnen tonen dat de verwerking van persoonsgegevens aan de AVG (en de daaraan verbonden wetgeving) voldoet.

Bekijk hier ons volledige privacybeleid. 

____________________________________________________

Top